Заседания на Държавната комисия по хазарта за м. март 2008 г.

28.02.2008

Редовните заседания на Държавната комисия по хазарта през м. март т.г. ще се проведат съответно на 12.03.2008, 21.03.2008 и 28.03.2008 г. от 10.00 ч. в сградата на ДКХ (София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 2).

Забележка: Държавната комисия по хазарта си запазва правото да променя посочените дати и началния час на предстоящите заседания, като информацията за това ще бъде своевременно отразявана на интернет страницата на ДКХ.