Дневен ред на заседанието на ДКХ на 15.02.2019 г. от 14.00 ч.

14.02.2019