Заседания на Държавната комисия по хазарта за м. февруари 2008 г.

01.02.2008

Редовните заседания на Държавната комисия по хазарта през м. февруари т.г. ще се проведат, както следва:

- 08.02.2008 г. от 14.00 ч.

- 15.02.2008 г. от 10.00 ч.

- 22.02.2008 г. от 10.00 ч.

- 29.02.2008 г. от 10.00 ч.

Заседанията ще се състоят в сградата на ДКХ (София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 2).

Забележка: Държавната комисия по хазарта си запазва правото да променя посочените дати и началния час на предстоящите заседания, като информацията за това ще бъде своевременно отразявана на интернет страницата на ДКХ.