Дневен ред на заседанието на ДКХ на 20.12.2018 г. от 14.00 ч.

19.12.2018