Дневен ред на заседанието на ДКХ на 07.12.2018 г. от 14.00 ч.

06.12.2018