Дневен ред на заседанието на ДКХ на 09.11.2018 г. от 14.00 ч.

08.11.2018