Дневен ред на заседанието на ДКХ на 26.10.2018 г. от 14.00 ч.

25.10.2018