Дневен ред на заседанието на ДКХ на 28.09.2018 г. от 14.00 ч.

27.09.2018