Дневен ред на заседанието на ДКХ на 03.08.2018 г. от 14.00 ч.

02.08.2018