Дневен ред на заседанието на ДКХ на 27.07.2018 г. от 14.00 ч.

26.07.2018