Дневен ред на заседанието на ДКХ на 24.07.2018 г. от 14.00 ч.

23.07.2018