Дневен ред на заседанието на ДКХ на 29.06.2018 г. от 14.00 ч.

28.06.2018