Дневен ред на заседанието на ДКХ на 15.06.2018 г. от 14.00 ч.

14.06.2018