Дневен ред на заседанието на ДКХ на 31.05.2018 г. от 14.00 ч.

30.05.2018