Дневен ред на заседанието на ДКХ на 11.05.2018 г. от 14.00 ч.

10.05.2018