Дневен ред на заседанието на ДКХ на 23.02.2018 г. от 12.00 ч.

22.02.2018