Дневен ред на заседанието на ДКХ на 16.02.2018 г. от 12.00 ч.

15.02.2018