Дневен ред на заседанието на ДКХ на 19.01.2018 г. от 14.00 ч.

18.01.2018