Дневен ред на заседанието на ДКХ на 22.12.2017 г. от 14.00 ч.

21.12.2017