Дневен ред на заседанието на ДКХ на 12.12.2017 г. от 14.00 ч.

11.12.2017