Дневен ред на заседанието на ДКХ на 29.11.2017 г. от 14.00 ч.

28.11.2017