Дневен ред на заседанието на ДКХ на 14.11.2017 г. от 14.00 ч.

13.11.2017