Дневен ред на заседанието на ДКХ на 27.10.2017 г. от 14.00 ч.

26.10.2017