№ ▲ Номер в РОП ▲ Заглавие ▲ Статус ▲ Договор/и ▲ Дата на стартиране на поръчката ▲
0004Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ДКХИзпълнена/12.05.2017 г.11.05.2017 г.
0005 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавната комисия по хазартаАктивна15.05.2019 г.
0006Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавната комисия по хазартаАктивна18.06.2019 г.
0007Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавната комисия по хазартаАктивна02.12.2019 г.
  1. 1

Търсене