0006
Номер в РОП
ЗаглавиеДоставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавната комисия по хазарта
СтатусАктивна
Поръчка / ПрограмаОбществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката18.06.2019 г.
Документация

Търсене