0005
Номер в РОП
Заглавие Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавната комисия по хазарта
СтатусАктивна
Поръчка / ПрограмаОбществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката15.05.2019 г.
Документация

Търсене