0004
Номер в РОП
ЗаглавиеДоставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ДКХ
СтатусИзпълнена
Поръчка / ПрограмаОбществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката11.05.2017 г.
Документация

Договор
/12.05.2017
Документи по изпълнение
Гаранция за изпълнение

    Търсене