0003
Номер в РОПID 9042945
ЗаглавиеДоставка, инсталация и внедряване на оборудване и лицензи. Разработка на процедури за използване и управление на информационните ресурси и услуги в ДКХ; разработка на политика и процедури за сигурност и внедряването им в ДКХ
СтатусАктивна
Поръчка / ПрограмаПублична покана
Дата на стартиране на поръчката18.06.2015 г.
Документация

Договор
Д-8/20.07.2015
Документи по изпълнение
Гаранция за изпълнение

    Търсене