0002
Номер в РОПID 9042492
ЗаглавиеДоставка, инсталация и внедряване на оборудване и лицензи. Разработка на процедури за използване и управление на информационните ресурси и услуги в ДКХ; разработка на политика и процедури за сигурност и внедряването им в ДКХ
СтатусПрекратена
Поръчка / ПрограмаПублична покана
Дата на стартиране на поръчката04.06.2015 г.
Документация

Търсене