0001
Номер в РОП02529-2014-0001
ЗаглавиеОбществена поръчка с предмет „Извършване на аналитични дейности по административните процеси и предлаганите административни услуги от Държавната комисия по хазарта и разработка на вътрешни правила за унифициране на административните процеси. Надграждане на информационно-административната инфраструктура с нови оптимизационно-функционални модули и интегрирането им в общата информационна среда и усъвършенстване на интегрираната информационна система на ДКХ с нови функционалности и модули за контрол на дейността и приходите”
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаОбществени поръчки по чл. 3, ал. 1 от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката03.10.2014 г.
Документация

Договор
Д-4/21.04.2015
Документи по изпълнение
Гаранция за изпълнение

    Търсене