№ ▼ Номер в РОП ▼ Заглавие ▼ Статус ▼ Договор/и ▼ Дата на стартиране на поръчката ▼
000102529-2014-0001Обществена поръчка с предмет „Извършване на аналитични дейности по административните процеси и предлаганите административни услуги от Държавната комисия по хазарта и разработка на вътрешни правила за унифициране на административните процеси. Надграждане на информационно-административната инфраструктура с нови оптимизационно-функционални модули и интегрирането им в общата информационна среда и усъвършенстване на интегрираната информационна система на ДКХ с нови функционалности и модули за контрол на дейността и приходите”ВъзложенаД-4/21.04.2015 г.03.10.2014 г.
  1. 1

Търсене