Име Длъжност чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 3 чл. 35, ал. 1, т. 4
1 2 3 4 5 6
Радослав Йорданов Димитров ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ ЧР-17-2/11.05.2020 г.
Виолета Вълкова Георгиева ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ ЧР-17-4/13.05.2020 г.
Десислава Димитрова Ташева ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-6/15.05.2020 г.
Евгени Методиев Илиев СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЧР-17-7/20.05.2020 г.
Георги Христов Докузанов СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР, II СТЕПЕН ЧР-17-8/21.05.2020 г.
Пламен Миленов Мирков СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЧР-17-10/28.05.2020 г.
Василка Янкова Стоилова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-12/29.05.2020 г.
Васко Димитров Димитров ЮРИСКОНСУЛТ ЧР-17-13/01.06.2020 г.
Юлия Милчева Чонева ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ЧР-17-14/02.06.2020 г.
Ренета Любомирова Цветкова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-15/02.06.2020 г.
Мирослава Борисова Воронова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-16/03.06.2020 г.
Венцислав Димитров Коцев ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ЧР-17-17/03.06.2020 г.
Марина Бориславова Иванова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-18/03.06.2020 г.
Ивайло Славов Цветанов СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР, II СТЕПЕН ЧР-17-19/03.06.2020 г.
Пресиян Йорданов Стоев ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ЧР-17-20/03.06.2020 г.
Константин Атанасов Узунов ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ЧР-17-22/03.06.2020 г.
Ивет Тодорова Балканска ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ ЧР-17-23/03.06.2020 г.
Евгения Красимирова Йовчева СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЧР-17-24/04.06.2020 г.
Елена Стефанова Колева ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ЧР-17-25/04.06.2020 г.
Валери Кирилов Николов ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-26/04.06.2020 г.
Петя Бойкова Николова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-27/05.06.2020 г.
Нина Сашева Тодорова СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЧР-17-29/05.06.2020 г.
Румяна Иванова Стоянова-Станоева СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЧР-17-30/05.06.2020 г.
Ваня Жекова Драгинова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-31/08.06.2020 г.
Анка Ангелова Тонова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-32/08.06.2020 г.
Ася Иванова Будинова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ЧР-17-33/08.06.2020 г.
Камелия Недкова Костадинова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ЧР-17-34/08.06.2020 г.
Красимира Борисова Кузманова НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ЧР-17-35/09.06.2020 г. ЧР-17-46/03.07.2020г.
Стефана Стоянова Райкова СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЧР-17-36/09.06.2020 г.
Йорданка Тодорова Хъркова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-37/09.06.2020 г.
Димитринка Спасова Гуцова ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЧР-17-39/10.06.2020 г.
Боян Атанасов Йорданов ИНСПЕКТОР ЧР-17-40/10.06.2020 г.
Росица Павлова Иванова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-41/10.06.2020 г.
Моника Миленова Георгиева ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-42/12.06.2020 г.
Теодора Костова Танева ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЧР-17-45/15.06.2020 г.

Росица Цветкова Борисова

главен експерт

ЧР-17-6/17.06.2020г.

ЧР-17-47/14.07.2020г.

 

 

 

Росица Георгиева Георгиева

главен експерт

ЧР-17-3/05.05.2020г.

ЧР-17-5/14.05.2020г.

 

 

Християн Славянов Иванов

юрисконсулт в дирекция НУПП

ЧР-17-4/05.05.2020г.

ЧР-17-21/03.06.2020г.

 

 

Емилия Кънчева Минчева

главен специалист

ЧР-17-5/01.06.2020г.

ЧР-17-28/05.06.2020г.

 

 

Християна Юриева Ценова

главен специалист

ЧР-17-7/14.07.2020г.

ЧР-17-48/17.07.2020г.