Адрес:

София 1431

бул. „Акад. Иван Гешов" №15

Работно време на приемна:

9:00 - 17:30 ч.

Телефон за връзка:

Приемна - 02/9859 5858

Деловодство - 02/9859 5850; 9859 5851

Факс - 02/952 00 96

ЕИК по БУЛСТАТ: 130797250

Електронна поща:
[email protected]