Име

Длъжност

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

чл. 35, ал. 1, т. 3

чл. 35, ал. 1, т. 4

1

2

3

4

5

6

Гроздан Първанов Грозданов

ИЗПЪЛНИТЕЛ- ШОФЬОР

ЧР-17-1/04.02.2020г.

 

 

 

Росица Цветкова Борисова

главен експерт

ЧР-17-6/16.06.2020г.

 

 

 

Росица Георгиева Георгиева

главен експерт

ЧР-17-3/05.05.2020г.

ЧР-17-24/14.05.2020г.

 

 

Християн Славянов Иванов

юрисконсулт в дирекция НУПП

ЧР-17-4/05.05.2020г.

ЧР-17-21/03.06.2020г.

 

 

Емилия Кънчева Минчева

главен специалист

ЧР-17-5/01.06.2020г.

ЧР-17-28/05.06.2020г.