Име

Длъжност

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

чл. 35, ал. 1, т. 3

чл. 35, ал. 1, т. 4

1

2

3

4

5

6

Гроздан Първанов Грозданов

ИЗПЪЛНИТЕЛ- ШОФЬОР

ЧР-17-1/04.02.2020г.

 

 

 

Росица Цветкова Борисова

началник отдел "Контролна дейност"

ЧР-17-2/09.03.2020г.

ЧР-17-1/25.03.2020г.