Име

Длъжност

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

чл. 35, ал. 1, т. 3

чл. 35, ал. 1, т. 4

1

2

3

4

5

6

Камелия Недкова Костадинова

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

ЧР-17-1/15.01.2019 г.

 

 

Петя Бойкова Николова

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

ЧР-17-1/01.02.2019 г .

ЧР-17-2/25.02.2019 г.

 

 

Ивет Тодорова Балканска

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

ЧР-17-2/01.04.2019 г.

ЧР-17-3/08.04.2019 г.

 

 

Мариян Николаев Попов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ЧР-17-3/25.04.2019 г.

 

 

 

Юлия Милчева Чонева

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

 

ЧР-17-6/16.04.2019 г.

 

 

Нина Сашева Тодорова

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

ЧР-17-7/23.04.2019 г.

 

 

Росица Павлова Иванова

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

 

ЧР-17-8/02.05.2019 г.

 

 

Пламен Миленов Мирков

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

ЧР-17-9/02.05.2019 г.

 

 

Ивет Тодорова Балканска

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

 

ЧР-17-10/03.05.2019 г.

 

 

Венцислав Димитров Коцев

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

 

ЧР-17-11/07.05.2019 г.

 

 

Константин Атанасов Узунов

СТАРШИ ИНСПЕКТОР

 

ЧР-17-12/07.05.2019 г.

 

 

Евгени Методиев Илиев

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

ЧР-17-13/07.05.2019 г.

 

 

Виолета Вълкова Георгиева

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

 

ЧР-17-14/07.05.2019 г.

 

 

Пресиян Йорданов Стоев

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

ЧР-17-16/09.05.2019 г.

 

 

Стефана Стоянова Райкова

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

ЧР-17-17/09.05.2019 г.

 

 

Анка Ангелова Тонова

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

 

ЧР-17-18/09.05.2019 г.

 

 

Радослав Йорданов Димитров

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

 

ЧР-17-19/13.05.2019 г.

 

 

Емилия Кънчева Минчева

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

 

ЧР-17-20/13.05.2019 г.

 

 

Десислава Димитрова Ташева

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

 

ЧР-17-21/13.05.2019 г.

 

 

Людмил Иванов Марков

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

 

ЧР-17-22/13.05.2019 г.

 

 

Боян Атанасов Йорданов

ИНСПЕКТОР

 

ЧР-17-24/13.05.2019 г.

 

 

Тони Петров Николов

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

 

ЧР-17-25/13.05.2019 г.

 

 

Тодор Борисов Марков

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

ЧР-17-26/13.05.2019 г.

Ваня Жекова Драгинова

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

ЧР-17-27/13.05.2019 г.

Василка Янкова Стоилова

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

ЧР-17-28/13.05.2019 г.

Ренета Любомирова Цветкова

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

ЧР-17-30/14.05.2019 г.

Румяна Иванова Стоянова-Станоева

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

ЧР-17-31/14.05.2019 г.

Евгения Красимирова Йовчева

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

ЧР-17-32/14.05.2019 г.

Валери Кирилов Николов

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

ЧР-17-33/14.05.2019 г.

Теодора Костова Танева

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

ЧР-17-34/14.05.2019 г.

Мирослава Борисова Воронова

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

ЧР-17-36/14.05.2019 г.

Моника Миленова Георгиев

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

ЧР-17-40/14.05.2019 г.

Ивайло Славов Цветанов

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР, II СТЕПЕН

ЧР-17-41/14.05.2019 г.

Георги Христов Докузанов

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР, II СТЕПЕН

ЧР-17-42/15.05.2019 г.

Димитринка Спасова Гуцова

ДИРЕКТОР ФСДАПО

ЧР-17-43/15.05.2019 г.

Йорданка Тодорова Хъркова

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

ЧР-17-44/15.05.2019 г.

Марина Бориславова Иванова

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

ЧР-17-45/15.05.2019 г.

Гинка Парисова Панаретова

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

ЧР-17-46/15.05.2019 г.

Пламен Миленов Мирков

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

ЧР-17-47/20.05.2019 г.

Нина Сашева Тодорова

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

ЧР-17-48/21.05.2019 г.

Ася Иванова Будинова

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

ЧР-17-7/01.07.2019 г

ЧР-17-51/15.07.2019 г.

Васко Димитров Димитров

ЮРИСКОНСУЛТ

ЧР-17-8/15.08.2019 г

ЧР-17-52/03.09.2019 г

Росица Цветкова Борисова

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

ЧР-17-10/22.10.2019 г

ЧР-17-54/13.11.2019 г

Елена Стефанова Колева

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

ЧР-17-12/22.11.2019 г

ЧР-17-55/29.11.2019 г

Яница Георгиева Русева

ЮРИСКОНСУЛТ

ЧР-17-11/18.11.2019 г

ЧР-17-56/09.12.2019 г