Име Длъжност чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 3 чл. 35, ал. 1, т. 4
1 Димитринка Спасова Гуцова ДИРЕКТОР ЧР-17-50/08.06.2018 г.
2 Радослав Йорданов Димитров ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ ЧР-17-2/10.05.2018 г. ЧР-17-13/05.06.2018 г.
3 Теодора Костова Танева ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ ЧР-17-6/01.11.2018 г. ЧР-17-58/02.11.2018 г.
4 Гинка Парисова Панаретова ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ ЧР-17-4/03.10.2018 г. ЧР-17-57/02.11.2018 г.
5 Виолета Вълкова Георгиева ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ ЧР-17-5/18.05.2018 г.
6 Иван Янчев Трончев ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ ЧР-17-5/16.10.2018 г. ЧР-17-56/31.10.2018 г.
7 Йорданка Тодорова Хъркова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-51/08.06.2018 г.
8 Василка Янкова Стоилова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-3/16.07.2018 г. ЧР-17-54/20.07.2018 г.
9 Росица Павлова Иванова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-44/07.06.2018 г.
10 Емилия Кънчева Минчева ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-2/11.06.2018 г. ЧР-17-53/15.06.2018 г.
11 Анка Ангелова Тонова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-43/07.06.2018 г.
12 Пламен Миленов Мирков СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЧР-17-3/10.05.2018 г. ЧР-17-41/07.06.2018 г.
13 Румяна Иванова Стоянова-Станоева СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЧР-17-38/07.06.2018 г.
14 Нина Сашева Тодорова СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЧР-17-1/09.05.2018 г.
15 Камелия Недкова Костадинова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ЧР-17-9/20.12.2018 г.
16 Ивайло Славов Цветанов СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР, II СТЕПЕН ЧР-17-17/05.06.2018 г.
17 Георги Христов Докузанов СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР, II СТЕПЕН ЧР-17-47/08.06.2018 г.
18 Стоян Иванов Веселинов ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ЧР-17-28/07.06.2018 г.
19 Венцислав Димитров Коцев ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ЧР-17-29/07.06.2018 г.
20 Юлия Милчева Чонева ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ЧР-17-7/29.05.2018 г.
21 Марина Бориславова Иванова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-48/08.06.2018 г.
22 Мирослава Борисова Воронова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-49/08.06.2018 г.
23 Тони Петров Николов ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-9/04.06.2018 г. ЧР-17-31/07.06.2018 г.
24 Валери Кирилов Николов ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-18/06.06.2018 г.
25 Тодор Борисов Марков ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-14/05.06.2018 г.
26 Моника Миленова Георгиева ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-35/07.06.2018 г.
27 Красимира Борисова Кузманова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-15/05.06.2018 г.
28 Людмил Иванов Марков ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-32/07.06.2018 г.
29 Ренета Любомирова Цветкова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-7/16.11.2018 г. ЧР-17-59/11.12.2018 г.
30 Десислава Димитрова Ташева ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-8/17.12.2018 г. ЧР-17-60/18.12.2018 г.
31 Пресиян Йорданов Стоев СТАРШИ ИНСПЕКТОР ЧР-17-27/07.06.2018 г.
32 Константин Атанасов Узунов СТАРШИ ИНСПЕКТОР ЧР-17-25/06.06.2018 г.
33 Мюмюн Нешад Мустафа СТАРШИ ИНСПЕКТОР ЧР-17-23/06.06.2018 г.
34 Антонио Красимиров Донов СТАРШИ ИНСПЕКТОР ЧР-17-24/06.06.2018 г.
35 Евгени Методиев Илиев СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЧР-17-42/07.06.2018 г.
36 Ваня Жекова Драгинова СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЧР-17-16/05.06.2018 г.
37 Стефана Стоянова Райкова СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЧР-17-40/07.06.2018 г.
38 Евгения Красимирова Йовчева СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЧР-17-11/05.06.2018 г.
39 Боян Атанасов Йорданов ИНСПЕКТОР ЧР-17-34/07.06.2018 г.
40 Велина Димитрова Димитрова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ЧР-17-46/08.06.2018 г.
41 Росица Цветкова Борисова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ЧР-17-33/07.06.2018 г.