№ ▼ Номер в РОП ▼ Заглавие ▼ Статус ▼ Договор/и ▼ Дата на публикуване ▼
0003ID 9042945Доставка, инсталация и внедряване на оборудване и лицензи. Разработка на процедури за използване и управление на информационните ресурси и услуги в ДКХ; разработка на политика и процедури за сигурност и внедряването им в ДКХАктивнаД-8/20.07.2015 г.18.06.2015 г.
0002ID 9042492Доставка, инсталация и внедряване на оборудване и лицензи. Разработка на процедури за използване и управление на информационните ресурси и услуги в ДКХ; разработка на политика и процедури за сигурност и внедряването им в ДКХПрекратена04.06.2015 г.

Търсене