- Проект „Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление''

(Срок за изпълнение - 13 август 2013 г.)